Kira Hukuku

Kira hukuku gerçek ve tüzel kişiler arasındaki kira ilişkisini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki hukuk dalıdır. Kira ilişkilerinin temelini kira sözleşmeleri oluşturur. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Günümüzde gerçek ve tüzel kişiler mesken ve işyeri ihtiyaçlarını kira sözleşmeleri ile sağlamaktadır. Bu nedenle konut ve çatılı iş yerlerine dair kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarla çok fazla karşılaşılmaktadır. İnsanın temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacının karşılanmasında kullanılan temel yöntemlerden biri olan kira ilişkisine dair yasal hükümler güncel durumlara göre sıklıkla uyarlanmaktadır.

Kira sözleşmesiyle birlikte kiraya veren ve kiracı birbirlerine karşı yasal sorumluluk altına girerler. Bu nedenle kira sözleşmelerinin özenli ve dikkatli düzenlenmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinin içeriğinin, şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesinde boşlukların bırakılması, hata veya eksiklik yapılması veya aleyhe hükümlerin yazılması, neticesinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır.

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Ödenmeyen kira bedellerinin tahsiline dair yasal işlemler
  • Tahliye davaları
  • Kira tespit davaları
  • Uyarlama davaları
  • Kira ilişkisinden kaynaklı icra takiplerinin başlatılması
  • Kira ilişkisinden kaynaklı ihtarnamelerin hazırlanması

Evren Hukuk Bürosu olarak başta yukarıda sayılan konular olmak üzere kiraya veren ve kiracı arasında çıkan ihtilaflarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.