Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ticari iş ve işlemleri kapsayan hukuk dalıdır. Ticaret hukuku ekonomik faaliyetlerin düzenli şekilde yürümesi için tacirlerin haklarını ve sorumluluklarını düzenler. Ticaret hukuku medeni hukukun bir parçası olup; medeni hukukun ve borçlar hukukunun tamamlayıcısıdır. Medeni hukuk ve borçlar hukukunda ele alınan konular ticaret hukukunda detaylandırılmıştır. Ayrıca burada yer almayan konular ticaret hukukunda düzenlenmiştir.

Ticaret hukukunun en önemli alt başlıklarından biri şirketler hukukudur. Şirketler, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir. Şirketler, ticaret hukukun asli unsurlarından biridir. Türk Ticaret Kanunu’nda 5 tane şirket türü bulunmaktadır. Bu şirket türleri; kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirketlerdir. Şirket hukuku bu şirket türlerinin kuruluşlarından işleyişine, ortaklık yapılarından tasfiyelerine kadar birçok konuyu ele almaktadır.

  • Şirketlerin kurulması, birleştirilmesi ve devralınması
  • Ticari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
  • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirketlerin iflası ve tasfiyesi
  • Azınlık haklarının korunması
  • Rekabet hukukuna dair uyuşmazlıklar
  • Sermaye artırımı ve azaltılması
  • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
  • Alacakların tespiti ve tahsili, haksız rekabet, alım-satım sözleşmeleri, sigorta ve reasürans, konularına dair uyuşmazlıklar

Evren Hukuk Bürosu olarak başta yukarıda sayılan konular olmak üzere ticaret hukukuna dair her türlü konuda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.