Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı eylem veya işlem sonucu oluşan maddi ve manevi zarar nedeniyle ödenen mal veya paradır. Tazminat ile amaçlanan zarar görenin zarar meydana gelmeden önceki durumuna dönmesinin sağlanmasıdır. Tazminat hukuku iki ana başlık altında toplanmaktır.

Maddi Tazminat

Hukuka aykırı eylem veya işlem sonucu kişinin maddi malvarlığında meydana gelen zarardır. Buradaki en önemli husus zarar görenin somut bir şeyine haksız fiil neticesinde zarar verilmesidir. Hukuka aykırı eylem veya işlem sonucunda zarara uğrayan herkes zararın giderilmesi için maddi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davalarına konu olan eylemleri ve işlemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Trafik kazası nedeniyle uğranılan zarar
 • Haksız tutuklama nedeniyle uğranılan zarar
 • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan zarar
 • Marka itibarının zedelenmesi nedeniyle uğranılan zarar
 • Mobbing nedeniyle uğranılan zarar
 • Destekten yoksun kalma nedeniyle uğranılan zarar
 • İş kazası nedeniyle uğranılan zarar
 • Sözleşmenin ihlali nedeniyle uğranılan zarar
 • Herhangi bir suç işlenmesi nedeniyle uğranılan zarar
 • Tıp alanında yapılan uygulama hatalar (malpraktis) nedeniyle uğranılan zarar Boşanma davası kapsamında uğranılan zarar
 • Telif haklarının ihlal edilmesi nedeniyle uğranılan zarar
 • Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen suçlar nedeniyle uğranılan zarar Nişanın bozulması nedeniyle uğranılan zarar
 • Mülkiyet hakkı ile ilgili meydana gelen zarar

Manevi Tazminat

Hukuka aykırı eylem veya işlem sonucu kişinin manevi dünyasında meydana gelen (üzüntü, elem, ıstırap) zararın giderilmesi için ödenmesi gereken paraya manevi tazminat denir. Buradaki en önemli husus hukuka aykırı eylem nedeniyle kişinin üzüntü ve keder duymasıdır. Hukuka aykırı eylem veya işlem nedeniyle zarar gören herkes manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat davalarına konu olan eylemleri ve işlemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Kişilik değerlerinin zarar görmesi nedeniyle uğranılan zarar
 • İsme saldırı nedeniyle uğranılan zarar
 • Evlenmenin feshi ve boşanma nedeniyle uğranılan zarar
 • Nişan bozulması nedeniyle uğranılan zarar
 • Bedenen bir zararın meydana gelmesi ya da ölüm nedeniyle uğranılan zarar

Tazminat hukuku hayatın birçok yerinde ortaya çıkabilecek ve geniş bir alana sahip hukuk türleri arasında yer almaktadır. Evren Hukuk Bürosu olarak, geniş bir yelpazeye sahip olan tazminat hukuku alanında ortaya çıkan ihtilaflarda ve yaşanılan maddi ve manevi her türlü zararın giderilmesi adına açılan tazminat davalarında müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.