Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, üzerinde yazılı olan hakkın senetten ayrı ileri sürülemediği ve başkalarına devredilmeyen ancak o belgeyle devredilen senetlerdir. Senet ile senet üzerindeki hak birbirinden ayrılmaz bütündür. Kıymetli evrak üzerindeki hak senetten ayrı şekilde değerlendirilemez ve devredilemez. Kıymetli evrakın üzerindeki hakkın konusu paradır. Kıymetli evrak hukuku ticaret hukukunun parçası olup kıymetli evraklar ile ilgili yasal konuları ele alır. Kıymetli evrak hukuku konusunun içinde kıymetli evrak senetlerinin türleri, içerikleri, düzenlenme biçimleri, devir şartları, tahsil ve rehin şartları gibi pek çok alt başlık bulunur. Kıymetli evrak hukuku kıymetli evrak senetleri hakkındaki şartları da düzenler.

Kıymetli evraklar arasında en çok bilinenleri kambiyo senetleridir. Kambiyo senetleri ticaret hayatında bir ödeme şekli olarak kullanılmaktadır. Kambiyo senetlerinin ticari işlemlerde sıklıkla kullanılması ve ekonomik bir değere sahip olması nedeniyle günümüzde bu konuyla ilgili birçok uyuşmazlıkla karşılaşılmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda düzenlenen kambiyo senetleri bono, poliçe ve çek olmak üzere 3 adettir.

Kambiyo Senetlerinin Özellikleri

  • Bir alacak hakkını içerir
  • Uluslararası bir nitelik taşır
  • Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir
  • İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir
  • Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir
  • Gerekli şekil şartlarına uygun olmalıdır
  • Emre yazılı senetlerdir
  • Kambiyo senetleri elektronik imza ile düzenlenememekte ve bu yöntemle de işlem yapılamamaktadır.

Kambiyo senetleri belirli unsurlara sahip olmalıdır. Bu unsurlar; ‘bono’ veya ‘emre yazılı senet’ ibaresi, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi, vade, ödeme yeri, lehtar, düzenleme yeri ve tarihi, düzenleyenin imzasıdır.

Evren Hukuk Bürosu, kıymetli evrak hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, kıymetli evrakın ziyai ve iptali, çek senet poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları gibi kıymetli evrakı ilgilendiren tüm konularda ortaya çıkan ihtilafların etkin ve hızlı bir biçimde çözülebilmesi için müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.